UVS pakt zaken helder en gestructureerd aan. Ons 7-stappenplan is bewezen succesvol en garandeert optimale effectiviteit. Het stappenplan behelst het proces van eisen en specificaties tot en met oplevering en onderhoud.

 
Eisen en Wensen definitieOp basis van de juiste vragen komt UVS snel bij de kern van uw businesscase. UVS plaatst uw problematiek in een breed perspectief. Onze jarenlange gezamenlijke ervaring in industriƫle automatisering, business performance en (internet)applicaties maakt het mogelijk het gehele scala aan technische oplossingen in een keer de revue te laten passeren.

Vanuit een open en transparante houding geven we u eerlijk en onafhankelijk advies. We vertellen u direct wat de technische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en welke consequenties bepaalde keuzes hebben voor implementatie, bouw, exploitatie en beheer. Bij het vaststellen van het eisenpakket gaan kostenefficiƫntie, toekomstvastheid en toegevoegde waarde hand in hand.
\

Specificaties

Als het eisenpakket is vastgesteld, stelt UVS de specificaties op. We noemen dit de Functionele Specificatie. Deze specificatie omschrijft als het ware de buitenkant van de oplossing of dienst (functioneel en technisch) en de gewenste doelstellingen.

Hierbij laten we ons niet leiden door de technologie, de definitie kan ook organisatorisch van aard zijn of een combinatie van organisatie en techniek. Uw businesscase en eisenpakket vormen het uitgangspunt.

Technisch ontwerp

Deze fase omvat het technisch ontwerp. Hiervoor gebruiken we een combinatie van bewezen standaard componenten (OpenICM) en maatwerkprogrammatuur. Zo komen we tot een technisch ontwerp of definitie van een applicatie of website die uw bedrijfsvoering ondersteunt en technisch uitgekristalliseerd is. Eventueel maakt een Proof of Concept onderdeel uit van deze fase.

Plan van Aanpak

Wanneer het eisenpakket niet (alleen) vraagt om een technische oplossing, dan stellen wij samen met u een plan van aanpak op waarin wordt afgesproken op welke manier en met welke methoden, trainingen en hulpmiddelen uw businesscase wordt aangepakt.

Bouw/Configuratie/Samenstel

Op basis van een iteratief proces bouwt UVS uw applicatie en worden de noodzakelijke activiteiten gepland. Doordat we uw organisatie al vanaf het begin betrekken bij de bouw (Test Driven Development) kunnen we in een vroeg stadium testen/meten en eventueel bijsturen. Dit resulteert in een snel bouwproces en de zekerheid dat uw oplossing uitgebreid is getest. Bovendien houdt UVS tijdens de bouwfase al rekening met externe componenten, zoals interfaces van externe partijen en natuurlijk interne en externe acceptatie en training.

Implementatie

Vanuit een OTAP-straat (Ontwikkeling, Test, Acceptatie, Productie) implementeert UVS de oplossing, eventueel in nauwe samenwerking met uw ICT-afdeling.

Oplevering

UVS zorgt voor oplevering van de oplossing, uiteraard met bijbehorende documentatie en eventueel voorzien van een kennisWiki met relevante applicatie-informatie en/of gebruikershandleiding. Alle documentatie, presentaties, facturen en aantekeningen betreffende uw project(en) kunt u blijvend online inzien via uw UVS account.

Beheer

U kunt UVS ook inschakelen voor functioneel (5x8) en technisch applicatiebeheer. Hierin onderscheiden we ons van andere partijen. UVS kan u van A tot Z begeleiden en ondersteunen.

U kunt rekenen op een vast contactpersoon en een engineering team dat uw specifieke applicatie en problematiek kent. Uiteraard bepaalt u zelf welke SLA\'s u met ons wilt afsluiten. We bieden u maximale kostentransparantie.

Template by JoomlaShine